Ketenzorg

Pantein wil dat mensen zich thuisvoelen en goed voelen, in de vertrouwde omgeving waar ze wonen en leven. Daarin biedt Pantein ondersteuning op het gebied van gezondheid, wonen, welzijn en zorg, onder andere door samen te werken met partners zoals huisartsen, gemeenten, onderwijs, zorgverzekeraars, collega ziekenhuizen, welzijnsinstellingen en bedrijven. Samen kunnen we meer betekenen.

 

Ketenzorg stelt ons in staat om concepten op het gebied van gezondheid, zorg, welzijn en wonen, vanuit de verschillende aanbieders op elkaar aan te laten sluiten. Samenwerking is een voorwaarde om maatwerkoplossingen te kunnen bieden aan onze klanten. Bovendien leidt deze aanpak tot een algehele kwaliteitsverbetering van gezondheid en leefbaarheid in de regio.

 

Pantein staat open voor iedere vorm van coöperatie die ertoe bijdraagt dat mensen zich thuisvoelen en de geruststelling en het vertrouwen hebben dat er een maatschappelijk vangnet is; als stimulans voor een gezonde leefstijl, ter bevordering van de leefbaarheid en als ondersteuning op het moment dat hulp of zorg nodig is. Het uitgangspunt is dat mensen zoveel als mogelijk het leven kunnen leiden dat ze willen: zelfs als ze niet meer thuis kunnen blijven wonen, blijven we streven naar een veilige en vertrouwde leefomgeving waar mensen zich thuis voelen. Middenin de samenleving, hun samenleving.