Transformatieplan Integraal Zorg Akkoord van Mooi Maasvallei gereed

Publicatiedatum: 6 maart 2024

Met veel trots overhandigde voorzitter Pauline Terwijn van Mooi Maasvallei* op woensdag 6 maart 2024 het transformatieplan IZA (Integraal Zorg Akkoord) Mooi Maasvallei aan Marcel Meijer, alliantiemanager bij Coöperatie VGZ.


Het transformatieplan van Mooi Maasvallei is het antwoord op de grote maatschappelijke uitdaging dat er in 2030 twee keer zoveel zorgvraag is, maar dat er niet meer capaciteit beschikbaar is. Het plan bevat drie pijlers om deze uitdaging aan te gaan: ruimte en zeggenschap voor inwoners, zorg en ondersteuning zoveel mogelijk thuis en in de wijk bieden en zorg en welzijn in een netwerk organiseren. Het unieke van het transformatieplan IZA Mooi Maasvallei is dat hierin inwoners, aanbieders van zorg, welzijn, gemeenten en scholen samen optrekken.

 

Het ministerie van VWS heeft in 2022 een landelijk akkoord met alle partijen gesloten en gelden beschikbaar gesteld om de transformatie mogelijk te maken. De zorgverzekeraars bepalen op basis van dit transformatieplan of de middelen aan Mooi Maasvallei worden toegekend. Eerder gaven de belangrijkste zorgverzekeraars in de regio, VGZ en CZ, al een eerste positieve reactie op de hoofdlijnen van het plan.

 

Apotheek Maasheggen

In aanwezigheid van de samenwerkingspartners Mooi Maasvallei overhandigde voorzitter Pauline Terwijn van Mooi Maasvallei het transformatieplan IZA (Integraal Zorg Akkoord) Mooi Maasvallei aan Marcel Meijer, alliantiemanager bij Coöperatie VGZ.


Het transformatieplan
De ambitie van Mooi Maasvallei is uitgewerkt in 22 projecten in het transformatieplan Mooi Maasvallei. De plannen voor deze 22 projecten zijn in de afgelopen maanden tot in detail uitgewerkt. We breiden het aantal voorzorgcirkels uit en bouwen meer netwerken van welzijn voor thuiswonende ouderen. We gaan werken volgens de samenwerkwijze, onder andere als methode om mentale gezondheidsvragen te beantwoorden. We kiezen regionaal voor een meer hybride werkwijze waarbij kansen voor zelfzorg, thuismonitoring en digitalisering toenemen voor mensen met chronische aandoeningen. We versterken het netwerk voor (sub)acute zorg. We gaan met inwoners in gesprek over gezondheid en de leefomgeving. Ook wordt geïnvesteerd in het Smaakcentrum waar kinderen al op jonge leeftijd kennis maken met de herkomst van voeding en het belang van gezond eten. We zetten in op een krachtige regionale zorgcoördinatie waarbij aandacht is voor een juiste verdeling van patiënten en cliënten, voor preventie, voor wat thuis kan plaatsvinden en wat mensen zelf kunnen doen, samen met hun netwerk. Tot slot werken we samen om personeel te behouden, fijn te laten werken en nieuw personeel goed op te leiden.

 

*Mooi Maasvallei omvat alle aanbieders van zorg, welzijn, gemeenten, scholen en werkgevers in de regio Brabant Noordoost-oost en de kop van Noord-Limburg.