Responsible Disclosure Beleid Pantein

Wat u kunt doen als u een veiligheidsprobleem signaleert:

 • U kunt uw contactgegevens en globale bevindingen mailen naar informatiebeveiliging@pantein.nl. Wij nemen vervolgens contact met u op. Wilt u ons liever direct van informatie voorzien dan vragen we u uw bevindingen in een versleuteld en met wachtwoord beveiligde .zip file te mailen. Geeft u alstublieft het wachtwoord telefonisch aan ons door. Wanneer deze winzip versleuteling niet mogelijk is, verzoeken wij u geen details in de mail te vermelden. Telefonisch contact opnemen is mogelijk via nummer 0485 - 84 50 00, vraag naar een medewerker van afdeling ICT.
 • Wij vragen u om het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden, gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen dan nodig is voor het aantonen van het lek.
 • Wij vragen u om het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost.
 • Wilt u alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct wissen na het dichten van het lek.
 • Wij vragen u om geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.  
 • Wilt u Pantein alle benodigde informatie verstrekken om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

 

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 5 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij ondernemen geen juridische stappen als u zich aan de bovenstaande voorwaarden houdt.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en delen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. U mag uzelf ook anoniem melden of onder een pseudoniem. We vinden het belangrijker dat u de kwetsbaarheid meldt dan dat u uzelf bekend maakt.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over de gemelde kwetsbaarheid zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker. Deze ontdekkers worden gepubliceerd in de Hall of Fame.

 

Versie

Dit is het Pantein Responsible Disclosure beleid van mei 2018. Als u een melding maakt, vindt dat plaats onder de voorwaarden die op dat moment gepubliceerd zijn.


Ere wie ere toekomt:
Deze tekst is gebaseerd op de Leidraad Responsible Disclosure van het NCSC en het voorbeeldmodel van Floor Terra zoals beschikbaar is op https://responsibledisclosure.nl/.