Maasziekenhuis Pantein werkt volgens Horizontaal Toezicht

Publicatiedatum: Donderdag 16 november 2023

Een mooie mijlpaal: Maasziekenhuis Pantein werkt volledig volgens het principe van Horizontaal Toezicht. Samenwerken op basis van vertrouwen staat hierbij centraal en is mogelijk dankzij een transparante, efficiënte en effectieve manier van verantwoording. De opeenstapeling van controles achteraf verdwijnt, het toezicht verbetert en het inzicht in zorgprocessen wordt zo vergroot.

 

‘Deze samenwerking gebaseerd op vertrouwen is ontzettend belangrijk. Het is een belangrijke een toekomstgerichte stap’, aldus Peter van der Pols, lid Raad van Bestuur van Pantein en Jos Wannet, manager Finance & Control. ‘Complimenten aan alle collega’s van Pantein en zorgverzekeraar VGZ en CZ die hieraan hebben bijgedragen. De komende tijd blijver we samen met VGZ Horizontaal Toezicht doorontwikkelen. Het uitgangspunt is ‘first time right’, ofwel alle registratie in één keer juist, volledig en tijdig, om ervoor te zorgen dat achteraf zo min mogelijk correcties nodig zijn.’

 

Horizontaal Toezicht is een initiatief van NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), Zorgverzekeraars Nederland en van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. Het initiatief steunt op wederzijds begrip en vertrouwen en zorgt voor één gezamenlijke verantwoording binnen de gehele keten. Het doel is om aan de voorkant het direct doelmatig declareren te borgen. Om vervolgens het toezicht op de rechtmatigheid van zorguitgaven effectiever in te richten.

 

Nieuwe koers SAZ