Medisch inhoudelijke vragen

Ik zie een uitslag, maar heb nog niks van mijn arts gehoord, waarom niet?

Uw behandelaar neemt de uitslagen bij de volgende afspraak met u door. U bepaalt zelf of u uitslagen vooraf wilt bekijken. Het kan zijn dat er enige tijd overheen gaat voordat u hierover contact heeft met uw arts. De arts wacht vaak eerst alle uitslagen af en bespreekt deze soms ook nog met collega’s voordat hij/zij er met u contact over heeft. Er kan dus enige tijd zitten tussen de zichtbaarheid van een uitslag in MijnPantein en het moment dat u contact met uw arts hierover heeft. Als de uitslag eerder actie vereist, neemt de arts contact met u op.

Ik begrijp niet wat er in mijn medisch dossier staat.

MijnPantein is opgebouwd uit onderdelen uit uw Elektronisch Patiënten Dossier, waarmee zorgprofessionals werken en waarin zij medische vaktaal gebruiken om elkaar te informeren. Dit betekent dat de informatie niet altijd begrijpelijk geschreven is voor u als patiënt.

 

Als u de medische taal in uw dossier niet begrijpt of niet weet wat een uitslag betekent, dan kunt u uw behandelend arts vragen om uitleg. Noteer uw vraag en neem deze mee naar uw volgende afspraak.

 

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) vindt u een uitleg over een groot aantal laboratoriumtesten.

Ik zie een uitslag en maak me hier zorgen over.

Als de uitslag heel dringend is, zal de arts u benaderen. Als u een vraag heeft over de uitslag, kunt u deze bij de volgende afspraak stellen aan uw behandelend arts.

Wat moet ik doen als bepaalde medische informatie in mijn dossier niet klopt?

De informatie komt direct uit uw medisch dossier van het ziekenhuis. U ziet de laatst bij ons bekende gegevens. Soms verandert er informatie waar het ziekenhuis niet automatisch over geïnformeerd wordt. Vraag tijdens uw volgende afspraak bij uw arts om onjuiste informatie te wijzigen.

 

Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? Mail dan uw vraag naar mijnpantein@pantein.nl

 

Terug naar veelgestelde vragen