VGZ en Maasziekenhuis Pantein sluiten meerjarencontract af

Publicatiedatum: 19 december 2017

VGZ en Maasziekenhuis gaan een meerjarige samenwerking aan. Daarvoor is onlangs een driejarig contract afgesloten tussen het ziekenhuis en de verzekeraar. Beide partijen zetten in op Zinnige Zorg en daarmee gaan ze voor kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg en zetten zij zich in voor innovatie.


Trots op ons unieke profiel
“Maasziekenhuis is een modern kleinschalig ziekenhuis dat in samenwerking met andere ziekenhuizen hele goede en persoonlijke zorg biedt”, zegt Ton Hazekamp, bestuurder van Pantein. “Dat aanbod willen we de komende jaren verder uitbouwen en versterken. We zijn er trots op dat VGZ onze unieke profiel als zorggroep, met mogelijkheden voor thuiszorg en revalidatie, ondersteunt. Het driejarige contract geeft de verzekerden van VGZ en het ziekenhuis de zekerheid dat de vergoeding van zorg goed geregeld is”. Ronald van Breugel Zorginkoper van VGZ: “Wij hebben vertrouwen in de aanpak die het ziekenhuis laat zien. Pantein zet duidelijk in op verbetering van kwaliteit van zorg. Wij geven hen daarom graag de ruimte bij het realiseren van hun strategie en we zetten samen in op Zinnige Zorg. Daarbij past een meerjarenafspraak voor alle merken van VGZ, waaronder ook Univé en IZZ.”

 

Meerjarencontract met VGZ geeft ruimte voor vernieuwing
Maasziekenhuis Pantein focust zich in 2018 onder andere  op extra mogelijkheden voor verschuiving van zorg: van een vlotte en soepele overgang van ziekenhuis naar huis of een revalidatiecentrum, of van een academisch centrum naar het regionale ziekenhuis. Ook wil het ziekenhuis de komende jaren meer gebruik gaan maken van eHealth toepassingen. Dit draagt bij aan betere en veilige zorg voor de patiënt en kan ook het aantal bezoeken aan het ziekenhuis verminderen. Dit laatste past uitstekend bij het project Zinnige Zorg waarvoor Pantein en VGZ onlangs een overeenkomst sloten.