Omkering financieel resultaat Pantein in 2016

Publicatiedatum: 6 juni 2017

Zorgorganisatie Pantein kondigde april 2016 een forse bezuiniging aan met als doel om de financiële positie te versterken. Pantein sloot het jaar 2016 met -2,2 miljoen af en is januari 2017 met positieve cijfers gestart. Uit de cijfers van april 2017 blijkt dat dit verder doorzet.


Omkering in gang gezet
Pauline Terwijn, sinds maart 2016 aangesteld als bestuursvoorzitter bij Pantein, laat weten dat het een pittig jaar is geweest. ‘De omkering is in gang gezet. Dankzij een afslanking en vereenvoudiging van de organisatie en bovenal de inzet van alle betrokkenen hebben we in korte tijd hele grote stappen gezet. Ons resultaat, exclusief incidentele posten, was eind 2016 7,5 miljoen beter dan 2015. Toch kun je in één jaar niet een totaal financieel herstel realiseren. Mede door reorganisatiekosten, met name het sociaal plan, sloten we 2016 negatief af. Voor 2017 is de verwachting dat we positief afsluiten. Tot op heden liggen we goed op schema. Dat is ook belangrijk, want een positief resultaat is noodzakelijk om te investeren in goede zorg in de regio. Dat besef is er ook bij financiers, verzekeraars en strategische partners. Samen met hen hebben we de afgelopen tijd belangrijke stappen gezet. Zij hebben vertrouwen in de aanpak van Pantein uitgesproken. Het besef is groot dat goede zorg alleen mogelijk is met een gezonde bedrijfsvoering en haalbare financiële kaders waarin iedereen z’n verantwoordelijkheid neemt.’

Jaarresultaat bedrijfsonderdelen
Kijkend naar de onderdelen van Pantein zien we dat Thuiszorg en Zorgcentra van Pantein in 2016 het jaar positief afsloten met respectievelijk 60.000 en een kleine 600.000 euro. Voor het ziekenhuis was er een verlies van 2,9 miljoen. Dit verlies wordt via een meerjarenplan verder teruggebracht. Hierdoor wordt het begroot jaarresultaat in 2017 neutraal en daarna groeit het geleidelijk toe naar een gezond niveau.

Toekomstperspectief
De Raad van Bestuur verwacht de komende jaren lichte winst te maken voor het totale concern. Terwijn: ‘Groei is mogelijk dankzij samenwerking in de regio en met samenwerkingspartners. Zo zal er naar verwachting een hoger aandeel zijn qua ziekenhuiszorg. Samenwerking met huisartsen krijgt verdere invulling. Samen voelen we ons verantwoordelijk voor goede zorg dicht bij huis’. Pantein ziet het als groot voordeel dat de organisatie een breed aanbod van zorg biedt. Pauline Terwijn: ‘De rol van de thuiszorg wordt steeds belangrijker doordat het overheidsbeleid er op gericht is dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ook na behandelingen in het ziekenhuis gaan mensen zo snel mogelijk naar huis. Pantein zet daarom fors in op een goede en soepele overgang tussen ziekenhuis, thuiszorg en zorgcentra. We geloven in de kracht van een sterk netwerk met partners in de wijk en de regio. Samenwerking is erop gericht om inwoners in de regio dicht bij huis zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun gezondheid.’

https://www.pantein.nl/jaarverslag