Maasziekenhuis Pantein en apotheek Maasheggen versterken samenwerking

Publicatiedatum: Donderdag 14 december 2023

Maasziekenhuis en apotheek Maasheggen versterken hun samenwerking. Maasheggen is de poliklinische apotheek van de openbare apotheken die is gevestigd in de centrale hal van Maasziekenhuis Pantein. Deze apotheek heeft een belangrijke functie voor patiënten die uit het ziekenhuis worden ontslagen en voor degenen die medicatie krijgen voorgeschreven op de polikliniek.


Kijk op de toekomst
Het ziekenhuis en de verenigde openbare apotheken versterken de samenwerking omdat zij veel waarde hechten aan goede voorzieningen wat betreft farmacie. Nauwe samenwerking en goede afstemming tussen het Maasziekenhuis, de ziekenhuisapotheek en de openbare apotheken zorgen ervoor dat we samen goed kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Samen vormen we een nog steviger gezondheidsnetwerk, wat aansluit bij de regionale ambities en het Integraal Zorgakkoord (IZA). En vooral: zo waarborgen we dat er een sluitend en goed netwerk van medicatie en informatievoorziening is rondom de inwoner in onze regio.

 

Apotheek Maasheggen